2018-7-27 ČT 24 - zde lidé pozorují úplné zatmění Měsíce