2018-9-8 pozorování Slunce a prohlídka Hvězdářské věže