2019-10-26 (8) veřejné pozorování - Satur a Jupiter