Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská noc vědců

Mezinárodní rok astronomie

2009-9-25--19-.jpg 

25.září 2009 - jsme připraveni na Evropskou noc vědců

Poslední pátek v září (25.9.2009) probíhala na řadě míst Evropské unie zajímavá akce nazvaná - Evropská noc vědců. Účelem této pravidelné akce je ukázat, že vědci jsou lidé jako my. Prožívají své každodenní radosti i starosti. Je to ale také příležitost seznámit se s výsledky jejich každodenní práce. Náš národ má celou řadu průkopníků vědy a techniky, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin nejen české, ale i světové vědy. Projekt Evropská noc vědců je příležitostí připomenout si úspěchy minulých i těch současných vědců.

eu-25-9-2009-zs-pa112872.jpg

Za pár minut začne náš program pod nádhernou noční oblohou

Do letošní noci vědců se po boku řady institucí a organizací v České republice poprvé zapojil i náš kroužek astronomie. Na přípravě prvního společného večera se podílelo několik vyučujících, rodičů, pan školník a samozřejmě celá řada skvělých dětí (nejen z kroužku astronomie). S realizací této náročné akce nám přišli pomoci i šikovní žáci a žákyně, kteří v červnu již natrvalo opustili školní lavice.  Kroužku astronomie se tak podařilo zrealizovat nejnáročnější část projektu díky takovým osobnostem jako je Lada Špánková, Dominika Machová, Nikola Hošková, Terezka Kašková, Tomáš Pavlík, Jakub Zörkler, Jirka Šimice, Vojta Lode a řadě dalších dětí.

siteground_01.jpg

Protože v letošním roce slavíme Mezinárodní rok astronomie, rozhodl se kroužek astronomie, že letošní Evropskou noc vědců  spojí s oslavou Mezinárodního roku astronomie a připomene některé zahraniční i domácí vědce z tohoto zajímavého vědního oboru. Letos si totiž lidstvo připomíná 400-sté výročí, kdy člověk začal poprvé pozorovat noční oblohu dalekohledem. Proto OSN letošní rok vyhlásila jako Mezinárodní rok astronomie. Náš kroužek a mostecké planetárium jsou jediné dvě instituce, které dokázaly uspořádat v letošním roce samostatnou akci k Mezinárodnímu roku astronomie  v Ústeckém kraji.

www.astronomie2009.cz/cz/kalendar-akci.html

www.astronomie2009.cz/cz/kalendar-akci.html?kraj=ustecky&typ=vypis&datum=2009-9

flag_of_europe.svg.png

Evropská noc vědců se každoročně koná poslední pátek v měsíci září. V ČR začínal prodloužený víkend, což nám komplikovalo přípravy. Navíc do přípravy nečekaně zasáhla vlna chřipky, která postihla několik klíčových postav projektu.

Kroužek astronomie naplánoval celou akci na pátek 25.září 2009 do atria školy. Krátce po 20.hodině se setmělým atriem školy rozezněly první tóny příjemné hudby. Kouzelný dojem začínající Evropské noci vědců byl umocněn nádhernou hvězdnou oblohou, která se klenula vysoko nad večerním městem.
Celým večerem nás provázely sympatické moderátorky (dnes - září 2009) studentky Kadaňského gymnázia Lada Špánková a Dominika Machová, které statečně vzdorovaly blížící se chřipce. Spolu s děvčaty večer moderoval i p.uč. Jaroslav Landa DiS. (člen České astronomické společnosti) a z režie se připojil skvělý hlas studenta (září 2009) SŠ stavební v Kadani Jakuba Zörklera.
Evropskou noc vědců zahájila krátká znělka Mezinárodního roku astronomie. V prezentaci diváci zhlédli krátký přehled úspěchů astronomie. Moderátorka přítomné upozornila, že uvidí i snímek největších dalekohledů světa a u nich malou vlajku České republiky. Pozorní diváci se v průběhu večera dozvěděli, proč tomu tak je. 

eso---dalekohledy-vlt-phot-16a-08-normal.jpg

ESO - dalekohledy VLT  

V průběhu příjemného a pohodového večera se přítomní diváci a pozvaní hosté seznámili s historií astronomie, připomněli si některé významné zahraniční i české vědce z tohoto zajímavého vědního oboru. Mluvené slovo bylo doplněno pečlivě připravenou prezentací. V průběhu celého večera zazněla řada soutěžních otázek do jejichž řešení se s chutí zapojily přítomné děti. Za správnou odpověď si děti odnášely ceny v podobě pěkných knížek o astronomii, které věnovala škola. Dále děti dostaly návod na stavbu jednoduchého dalekohledu a propagační materiály, které věnovala Česká astronomická společnost a Česká kosmická kancelář. K těmto cenám škola přidala i sladkou ňaminku.

 
V průběhu večera jsme se v krátké scénce přenesli do rudolfínské Prahy na dvůr císaře Rudolfa II. Do atria školy přímo před přítomné diváky přišel i sám císař Rudolf II. v historickém kostýmu spolu se svým dvorním astronomem T.Brahem. Moderátorky připomněly přítomným, že právě zde v Praze byly položeny základy nebeské mechaniky. Právě zde J.Kepler na základě dlouholetých pozorování T.Brahe zveřejnil své první dva zákony O pohybu planet. Atmosféru rudolfínské Prahy doplnil svým vystoupením školní sbor.

Když se později v prezentaci objevil snímek planety Jupiter p.uč. Jaroslav Landa využil nádherné noční oblohy nad atriem a všem přítomným na večerní obloze Kadaně ukázal, kde se na obloze právě nachází planeta Jupiter. Což někteří přítomní rodiče později při osobním rozhovoru ocenili.

iya-2009-baner-cz.jpg

Moderátoři neopomněli zdůraznit významný podíl České republiky na úspěších v poznávání vesmíru. Na tomto úspěchu se po staletí podílely celé generace našich vědců i astronomů amatérů. Tato dlouholetá pečlivá práce byla korunována 1.ledna 2007 přijetím České republiky do prestižní světové astronomické organizace – Evropské jižní observatoře (ESO). Český astronom Stanislav Štefl je tak jedním z 25 astronomů světa, kteří pracují na největších dalekohledech světa. Přijetí do ESO je pro mnohé státy zatím jen velmi vzdáleným cílem. 

 

Za příjemných tónů závěrečné skladby a v nastupující chladné noci přišlo rozloučení. 
Akce kroužku astronomie můžete pravidelně sledovat na těchto internetových stránkách. Kroužek astronomie poděkoval panu Janu Kaškovi za pořízení fotodokumentace z Evropské noci vědců a paní Adéle Kaškové za technickou pomoc při přípravě projektu. Další poděkování bylo určeno panu Josefu Hálkovikterý nám ochotně zapůjčil a večer obsluhoval zvukovou techniku.
 
Na projekt Evropská noc vědců se přišlo podívat více jak 108 návštěvníků. Dle bezprostředních ohlasů rodičů, pozvaných hostů a samotných dětí se Evropská noc vědců všem přítomným moc líbila a nikdo nelitoval, že opustil teplo domova a zamířil do chladného podzimního večera. 
 
cr-delegace-pod-horou-paranal-s-nejvykonnejsi-observatori-sveta-eso.jpg
ESO - ČR delegace pod horou Paranal s nejvýkonnější observatoří světa VLT 
 
Astronomie a kosmonautika má v České republice dlouholetou tradici. Díky přijetí České republiky do Evropské jižní observatoře a přijetím České republiky do Evropské vesmírné agentury, která je rovnocenným partnerem NASA ve společnosti roste zájem o tyto vědní obory. Např. pro velký zájem čtenářů vědecky zaměřeného časopisu 21.století začne od listopadu 2009 vycházet odborný časopis nazvaný Panoráma 21.století – Fascinující vesmír. Vydavatelství časopisu tak vychází vstříc požadavkům samotných čtenářů, kteří projevili největší zájem o astronomii a kosmonautiku. I v probíhající finanční krizi tomuto časopisu stoupá počet čtenářů. Což jen potvrzuje zájem české společnosti o astronomii a kosmonautiku.

velke-logo-iya-2009.jpg

Někteří přítomní rodiče bezprostředně po skončení projektu přímo v atriu školy při osobním kontaktu poděkovali účinkujícím za příjemný a netradiční večer přímo pod nádhernou noční oblohou a projevili zájem o další setkání. Tento zájem chce kroužek astronomie nejen u dětí, ale i u veřejnosti podporovat a rozvíjet. Již druhý den po Evropské noci vědců se na internetových stránkách Mateřského centra Radka o.s objevil pěkný článek. 

 http://www.radka.kadan.cz

 A tak mi dovolte na závěr se rozloučit slovy, která zazněla na úplný závěr společného setkání pod hvězdnou oblohou Kadaně. „Stačí poměrně málo k tomu, aby se pro nás stala hvězdná obloha otevřenou knihou, ve které umíme číst a k níž se rádi vracíme“.
  ..................................................................................................................................................................

 Děkujeme Janu Kaškovi (Fotokroužek 08 Kadaň) za pěkné snímky. 

www.astronomie.cz/2009/10/prvni-spolecne-setkani-pod-hvezdnou-oblohou/

fotokrouzekradka.blog.cz/0909/foto-z-akce-evropska-noc-vedcu-krouzek-astronomie-1-zs-25-09-2009

fotokrouzek08.rajce.idnes.cz/Evropska_noc_vedcu_-_krouzek_astronomie_-_1.ZS_25.09.2009/

plakat-iya-0903a.jpg

 

Jaroslav Landa DiS.

Czech Astronomical Society