Jdi na obsah Jdi na menu
 


 elektrárna - Prunéřov 2 


epru-2--1-.jpg

 elektrárna EPRU 1 

Za pěkného sluncem prozářeného podzimního dne (22.října 2010) jsme pod vedením p.uč. Jaroslava Landy DiS. a p.uč. Mgr. Davida Chamuly v rámci vyučování navštívili největší uhelný elektrárenský komplex v České republice – elektrárny Prunéřov.  Elektrárny se nachází na západním okraji Severočeské hnědouhelné pánve jen pár kilometrů za našim městem. Na elektrárně Prunéřov 2 na nás čekal příjemný průvodce, který se nám po celou dobu exkurze věnoval. V úvodu nás průvodce prostřednictvím moderní audiovizuální techniky seznámil s historií výstavby obou elektráren, provozem, odsířením a plánovanou modernizací EPU.  Následovalo bezpečnostní školení, které jsme potvrdili podpisem a převzetím ochranných pomůcek.

05.jpg

elektrárna EPRU 2

Pod vedením našeho průvodce a za doprovodu našich učitelů jsme opatrně procházeli jednotlivé části několika provozů elektrárny. Měli jsme tak možnost přímo konfrontovat své teoretické znalosti s praxí. Všechny nás zaskočila velikost kotlů na spalování uhlí, turbín, generátorů, mohutných blokových transformátorů a v neposlední řadě velikost chladicích věží a hlavního 300 metrů vysokého komínu. To vše jsme si mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti. 

epru-2--4-.jpg

Jen  krátce jsme se zastavili na hlavním řídicím stanovišti. Vládl zde klid a naprostý pořádek. U počítačů a přístrojů seděli technici, kteří sledovali provoz elektrárny na svých počítačích. Ticho na tomto pracovišti bylo přerušováno vydáváním krátkých, jasných a srozumitelných pokynů prostřednictvím spojovací techniky dalším řídicím a kontrolním pracovníkům.  Mnozí z nás si zde  uvědomili, že je potřeba mít opravdu značné znalosti nejen z fyziky, ale i dalších předmětů.  

09.jpg

elektrárna EPRU 2 -  jeden z transformátorů

Většina z nás zde v elektrárně byla poprvé a asi naposled. Ale možná někteří z nás na jedné z elektráren nebo v severočeských dolech při těžbě hnědého uhlí či rozvodně el.proudu najdou v budoucnu své pracoviště stejně tak jako dnes řada rodičů. Díky těmto a celé řadě dalších lidí  můžeme pravidelně usednout ke svému počítači, sledovat televizi, používat mobil, DVD,atd. Máme doma světlo, teplo a teplou vodu. Samozřejmě si také uvědomujeme, že to není zadarmo. Věříme, že připravovaná modernizace zásadním způsobem přispěje ke snížení ekologické zátěže našeho regionu. 

18.jpg

Pan učitel získal nové vědomost i od svých žáků  J

Nebo nás jen nenápadně zkoušel z milované fyziky? 

 

Na závěr exkurze jsme poděkovali našemu skvělému průvodci za čas a trpělivost, s jakou odpovídal na naše zvídavé dotazy. Následně jsme byli průvodcem ČEZu upřímně pochváleni, že jsme byli hodní, pozorní a zvídaví. Mockrát děkujeme. 

07.jpg

P uč. Jaroslav Landa DiS. a v pozadí náš skvělý průvodce z ČEZu

 

 

Jaroslav Landa DiS.