Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika kroužku - Astronomie

1.část

...........................................................................................................................

2005 - 2007

2005  Vytváříme velkoplošný obraz Sluneční soustavy doplněný modely sond. 

2.3.2006 P. uč. JL  zařídil návštěvu  planetária a hvězdárny v Teplicích.

29.3 2006  Pozorujeme částečné zatmění Slunce. Pěkný článek o našem pozorování vyšel na internetových stránkách IAN a v Jirkovských novinách č.5 (květen-červen) 2006.

5.10.2006 Světový kosmický týdenOd roku 1999 pravidelně vyhlašuje Organizace spojených národů (OSN). JL navázal  spolupráci s Českou kosmickou kanceláří (CSO).

3.3.2007 Vzhledem k velmi špatnému počasí jen krátce zahlédneme úplné zatmění Měsíce.

19.10.2007 Světový kosmický týden.  JL - prezentace úspěchů světové kosmonautiky.

...........................................................................................................................

2008

17.října World Space Week Světový kosmický týden. Náš kroužek se opět zapojil do tohoto mezinárodního projektu. Věnujeme tomu zde na astro21.cz samostatnou stránku.

Kadaňské noviny otiskly článek o zapojení našeho kroužku do mezinárodního projektu SKT 2008.Astronomický server Amatérská prohlídka oblohy (APO otiskl článek a fotografie o zapojení našeho kroužku do mezinárodního projektu SKT 2008. 

9.prosince Školní kolo Astronomické olympiády. součást 50.ročníku Fyzikální olympiády.

16 prosince  Den otevřených dveří. JL– prezentace fyziky a astronomie.

...........................................................................................................................

2009

17.března  Zapojili jsme se do mezinárodního projektu - Globe at Night

JL odeslal práce 2.kola Astronomické olympiády.

23.března Mezinárodní den meteorologie. Náš kroužek vyrobil a předal škole do užívání malou meteorologickou stanici. Členové našeho kroužku zahajují meteorologickou službu - pravidelně  zapisujeme naměřené hodnoty. 

25.března Astronomický server Amatérská prohlídka oblohy (APO) otiskl článek a fotografie o  výrobě a zprovoznění meteorologické stanice. 

3.dubna  Kadaňské noviny otiskly článek věnovaný naší meteorologické stanici.

6.června  Jsme hosty Fotokroužku 08, který úspěšně pracuje v o.s. RADKA v Kadani.

8.června  JL zařídil exkurzi na letiště Praha Ruzyně.

11.června Poslední schůzka kroužku astronomie v tomto školním roce. Loučíme se se  zakládajícími členy našeho kroužku astronomie: Ladou, Dominikou, Nikolou a Zuzkou. 

18.června Vycházející děvčata (Lada Dominika) pro vedoucího kroužku (p.uč. Jaroslava Landu DiS.) připravila překvapení - upekly nádherný dort ve tvaru zeměkoule. Ještě jednou se schází náš kroužek v tomto školním roce, abychom společně poseděli a zavzpomínali J .

1.července Kroužek astronomie získal písemné poděkování České kosmické kanceláře (CSO). Zorganizováním SKT 2008 jsme i my přispěli k získání 1.místa (v počtu akcí) pro ČR. Článek zveřejněný na internetových stránkách CSO přebírají  internetové stránky České astronomické společnosti (ČAS).

21.července V den 40 výročí přistání lidí na Měsíci (Apollo 11) Jaroslav Landa DiS.  zahajuje provoz těchto internetových stránek kroužku astronomie.

7.srpna Kadaňské noviny  otiskly článek o společné akci s Fotokroužkem 08.

7.září Astronomický server Amatérská prohlídka oblohy (APO) otiskl článek věnovaný zahájení provozu našich internetových stránek.

1.září Letos se poprvé zapojíme do projektu  EU - Evropská noc vědců. Večer budeme věnovat astronomii.  Připomeneme si tak i probíhající Mezinárodní rok astronomie IYA 2009

Připravený program našeho kroužku byl zařazen do kalendáře akcí pořádaných k Mezinárodnímu roku astronomie IYA 2009. V severočeském kraji se zapojilo pouze planetárium Most a náš kroužek.

25.září Evropská noc vědců Mezinárodní rok astronomie 2009. Večerní program pro rodiče a žáky v atriu školy. Naším hostem je i Fotokroužek 08 působící v Kadani. Na stránkách APO  je zveřejněn článek věnovaný tomuto našem velkém projektu. Věnujeme tomu zde na astro21.cz samostatnou stránku.

7.října Dnes jsme se v Jirkově na 2.ZŠ (společně s Fotokroužkem 08 působícím v Kadani)  osobně setkali s kosmonautem A.P.Alexandrovem, který přijel do Prahy na  Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů (ASE XXII Planetary Congress). Věnujeme tomu zde na astro21.cz samostatnou stránku.

6.listopadu  SKT 2009. Dnes jsme ve škole přivítali velmi vzácné hosty. Náš kroužek a školu navštívili zástupci z České kosmické kanceláře - Odbor vzdělávání.

5.prosince  V učebně fyziky začínáme kreslit obraz Sluneční soustavy.

9.prosince Školní kolo Astronomické olympiády - součást Fyzikální olympiády.

12.prosince Výroba a montáž 3D modelu souhvězdí Cassiopeia v učebně fyziky.

15.prosince Den otevřených dveří. Pěkný článek a fotografie (nafotil Fotokroužek 08 Kadaň)   jsou uloženy na internetových stránkách Kadaně.

22.prosince  JL odeslal třicet soutěžních prací do 1.kola astronomické soutěže - Okna do vesmíru. Organizuje hvězdárna Karlovy Vary.

29.prosince JL jménem našeho kroužku astronomie poslal blahopřání k novému roku kosmonautům na ISS. Za naše blahopřání jsme obdrželi poděkování NASA.

...........................................................................................................................

2010

8.února Nás navštívil ředitel hvězdárny v Karlových Varech pan Miroslav Spurný. Pan ředitel v učebně fyziky ukázal dětem zajímavé prezentace z astronomie. Se zájmem jsme si poslechli vyprávění o expedici za úplným zatměním Slunce - Čína 2009. 

březen  Účastníme se 2.kola soutěže - Okna do vesmíru

3 - 6.srpna  Astronomická expedice - praxe pod hvězdnou oblohou.

14.prosince  Den otevřených dveří. JL - prezentace fyziky a astronomie.

15.prosince  Školní kolo Astronomické olympiády -  součást 52.ročníku Fyzikální olympiády.

...........................................................................................................................

2011

4.ledna Připravili jsme pozorování částečného zatmění Slunce. Naše fotografie jsou umístěné na stránkách České astronomické společnosti.

březen  JL odeslal práce 2.kola Astronomické olympiády.

10.dubna Účastníme se krajského finále soutěže - Okna do vesmíru

      Děvčata získala pěkné 2. 3 a 4. místo.

květen  Posíláme naše soutěžní práce  do projektu - Do kosmu s Krtkem.

srpen  Obdrželi jsme od CSO poděkování za velmi zdařilou práci ve výtvarné soutěži – Do kosmu s Krtkem. Poděkování osobně podepsal Andrew Feustel (astronaut NASA 1.8 byl v Praze), který si vzal Krtečka do vesmíru při svém posledním letu raketoplánem.

12.listopadu  Účastníme se soutěže - Galileo (satelitní navigace EU).

13.prosince  Den otevřených dveří. JL - prezentace fyziky a astronomie.

14.prosince  Školní kolo Astronomické olympiády.

...........................................................................................................................

2012

20.února  JL zařídil exkurzi do planetária v Mostě.

20.března  Zapojili jsme se do mezinárodního projektu - Globe at Night

JL odeslal práce do 2.kola Astronomické olympiády.

5 - 6.června Astronomická expedice - pozorujeme přechod Venuše před Sluncem. Příští přechod Venuše před Sluncem proběhne v prosinci 2117  Naše fotografie jsou umístěny ve fotogalerii na stránkách ČAShttp://www.astro.cz/clanky/ukazy/fotogalerie-posledni-prechod-venuse-pres-slunce.html

5.října  Na základě dlouhodobé úspěšné činnosti byl náš kroužek astronomie zařazen do projektu EU -  MAT 21. Projekt je zaměřen na popularizaci vědecko-výzkumné činnosti v oblastech výzkumu kosmu, termojaderné fúze a materiálového výzkumu.

Velmi si vážíme zařazení do tohoto projektu. Je to ocenění práce nejen současných členů kroužku astronomie, ale i práce bývalých členů, kteří nyní pokračují ve studiu na SŠ. K zajímavým aktivitám vždy zveme i další spolužáky mající zájem o fyziku, vědu, techniku a výzkum.

11.října  World Space Week - Světový kosmický týden (SKT).

17.října  JL zařídil exkurzi do nejmodernější tepelné elektrárny v ČR - Tušimice.

listopad  Zapojili jsme se astronomické soutěže v rámci oslav 50 výročí ESO.

6.prosince  Školní kolo Astronomické olympiády.

14.prosince  Den otevřených dveří. JL – prezentace fyziky a astronomie.

...........................................................................................................................

2013

3.března  Zapojili jsme se do mezinárodního projektu - Globe at Night

JL odeslal práce 2.kola Astronomické olympiády.

18.dubna Převzali jsme ceny od Astronomického ústavu AV ČR za pěkné umístění v soutěži k 50.výročí založení ESO (Evropské jižní observatoře). 

31.května  JL zařídil exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze (Tokamak).

říjen  World Space Week - Světový kosmický týden (Mars).

10.prosince  Školní kolo  Astronomické olympiády.

31.prosince  K dnešnímu dni naše stránky napočítaly 109 847 návštěv. 

...........................................................................................................................

2014

20.února Přivítali jsme velmi vzácné hosty - zástupce České kosmické kanceláře pana M.Halouska a Krtečka, který letěl v květnu 2011 k ISS.

23.dubna  JL zařídil exkurzi do podniku Kyocera (výroba solárních panelů) Kadaň.

24.dubna  Přednáška o speciálních materiálech (projekt MAT 21).

30.května Poslední astronomická expedice našeho kroužku v Kadani.

19:června - Vrácení všech výukových modelů v rámci projektu MAT 21. 

Po ukončení pracovního poměru p.učitele, byly škole zapůjčené pomůcky odebrány… 

26.června  Poslední kroužek (ukončení činnosti kroužku astronomie v Kadani).

...........................................................................................................................

2014

astronomie - Chomutov

30.srpna Nádherné setkání pod hvězdnou oblohou s astronomem RNDr. Pavlem Pintrem v zahradách Františkánského kláštera v Kadani. Mé upřímné poděkování náleží Barunce Š. za upozornění na tuto zajímavou astronomickou akci v Kadani. Setkání věnuji zde na astro21.cz samostatnou stránku. Fotografie najdete ve fotoalbu  - Kadaň a astronomie.

24.září  Úvodní prezentace a nábor do kroužku astronomie v Chomutově.

2.října  Zapojili jsme se do soutěže uspořádané k WSW 2014 vyhlášené hvězdárnou v Úpici. 

6.října  Pod kadaňským hradem byla odhalena replika Staroměstského orloje.

18.října  Kadaň Kirwitzerův den. Františkánský klášter přednáška RNDr. Pavla Pintra, Ph.D.

31.října  Světový kosmický týden.

16.prosince - Setkání pod hvězdnou oblohou.

18.prosince Školní kolo Astronomické olympiády. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

...........................................................................................................................

2015

astronomie - Chomutov

7.ledna Vyhodnocení školního kola Astronomické olympiády. 3.místo Marta. 2.místo Jakub. Jakubovi se daří i v mezinárodní astronomické soutěži. Na stupínek nejvyšší tj. 1.místo vystoupila s fantastickým výsledkem Nikola. Zařadila se mezi nejlepší řešitele v ČR. 

13.ledna  Setkání pod hvězdnou oblohou. Pozorujeme Sírius, souhvězdí Orion a M 42. Kometa C/2014 Q2 Lovejoy je zakryta oblačností.

1.března Máme zde v Chomutově již vše připravené na pozorování částečného zatmění Slunce v pátek 20.března 2015. Poprvé nabízíme pozorování i pro širokou veřejnost. 

Naše nabídka je zveřejněna na stránkách www.mujChomutov.cz

Naše nabídka je zveřejněna na stránkách České astronomické společnosti, kde je zařazena na seznam akcí připravovaných v rámci celé ČR. Poprvé na takovémto seznamu je uvedeno naše město. 

http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020/zatmeni-slunce-20-brezna-2015/akce-v-ceske-republice.html

19.března Chomutovský deník zveřejňuje na úvodní straně článek a naši fotografii - Pozvánku  na pozorování částečného zatmění Slunce v Chomutově.

20.března Naše první veřejné pozorování v Chomutově. Společně jsme pozorovali částečné zatmění Slunce (75%). Akce se setkala s velkým zájmem u dětí, rodičů i nejširší veřejnosti. Této akci věnuji zde na astro21.cz samostatnou stránku.

Tato  akce je zapsána v kronice města Chomutova 2015 na str.8

Večer další nádherné společné setkání pod hvězdnou oblohou Kadaně s RNDr. Pavlem Pintrem v zahradách Františkánského kláštera v Kadani. Mé upřímné poděkování i tentokrát náleží Barunce Š. za upozornění na tuto zajímavou astronomickou akci. 

21.března Chomutovský deník na úvodní straně otiskl článek a fotografie věnované našemu včerejšímu veřejnému pozorování částečného zatmění Slunce v Chomutově. 

25.března  Týdeník Nástup na úvodní straně zveřejnil snímek a text o pozorování zatmění v Chomutově před zš Duhová cesta s.r.o. Na internetových stránkách týdeníku je zveřejněna fotogalerie. Foto: Marie Mojzíková a Josef Griml.

27.března  Na oblíbeném astronomickém serveru Amatérské prohlídky oblohy (APO) je na úvodní straně zveřejněn náš článek o prvním veřejném pozorování v Chomutově.

29.března Naše snímky z Chomutova reprezentují ČR na oblíbeném astronomickém serveru spaceweather.com (USA). V galerii najdete snímky z různých států světa.

http://spaceweathergallery.com/eclipse_gallery.html

Snímek JL se účastní soutěže Česká astronomická fotografie měsíce.

5.dubna  Naše snímky jsou umístěny ve fotogalerii na stránkách ČAS.

http://www.astro.cz/clanky/multimedia/fotogalerie-velkolepe-zatmeni-slunce-20-brezna-2015.html

14.září  Dva snímky JL se účastní soutěže - o nejkrásnější portrét Slunce

http://www.astro.cz/clanky/ostatni/zapojte-se-do-fotograficke-souteze-o-nejkrasnejsi-portret-slunce.html?utm_source=news&utm_medium=rss&utm_campaign=clanky

27 - 28.září  Realizace projektu - Fyzika v praxi. Pozorování noční oblohy a orientace na noční oblohze. Příchod oblačnosti nám znemožnil pozorovat úplné zatmění Měsíce. Spolu s rodiči ráno pozorujeme Slunce a sluneční skvrny.

9.října Zapojili jsme se do mezinárodního projektu World Space Week - Světový kosmický týden (SKT) Vyhlašuje pravidelně od roku 1999 Organizace spojených národů (OSN). 

27.října Zapojili jsme se do mezinárodní výtvarné soutěže vyhlášené ESADo vesmíru vypuštěna evropská sonda CHEOPS, určená ke studiu exoplanet, na své palubě ponese i kresby 3000 evropských dětí. 

30.října Zapojili jsme se do projektu Astronomický rokProjekt vypracovala Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti http://mladez.astro.cz

2.prosince Školní kolo Astronomické olympiády. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

...........................................................................................................................

2016

astronomie - Chomutov

15.ledna Vyhodnocení školního kola Astronomické olympiády. 3.místo Marta F. a Šimon P.  2.místo Josefína D. Na stupínek nejvyšší tj. 1.místo vystoupil Jakub PVšem zúčastněním blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci.

11.dubna Jakub P. získal 1.místokrajském kole Astronomické olympiády. Gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci kroužku astronomie.

4.května Týdeník Nástup zveřejnil pozvánku na pozorování přechodu Merkuru přes Slunce.

8.května Chomutovský deník zveřejnil pozvánku na pozorování přechodu Mer. přes Slunce.

9.května Veřejné pozorování přechod planety Merkur přes Slunce. Akce se opět setkala s velkým zájmem u dětí, rodičů i nejširší veřejnosti. 

12.května Chomutovský deník zveřejňuje článek a fotografii pana Josefa Grimla.

14.května Snímek JL se zúčastní soutěže Česká astronomická fotografie měsíce.

15.května Naše snímky jsou zveřejněny na stránkách fotogalerie ČAS

http://www.astro.cz/clanky/multimedia/fotogalerie-prechod-merkuru-pred-sluncem-2016.html

http://www.astro.cz/fotogalerie/ctenarske-fotogalerie/nejnovejsi-fotografie-ctenaru.html?id=4134

15.května Naše snímky z Chomutova reprezentují ČR na oblíbeném astronomickém serveru spaceweather.com (USA).   http://spaceweathergallery.com

Stránka s podrobným popisem: 

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=125785&PHPSESSID=0vagh1v0s8o68iga5sldlntc04

18.května Týdeník Nástup zveřejnil článek a fotografii pana Josefa Grimla.

...........................................................................................................................

2017

astronomie - Chomutov

kronika pokračuje na další samostatné stránce (2017 - 2022)

...............................................................................................................

 

Jaroslav Landa DiS.

Czech Astronomical Society