Jdi na obsah Jdi na menu
 


hvězdárna F.J.Gerstnera Chomutově

 

Ve čtvrtek 11.března 2021 jsem v rámci participativního rozpočtu  města Chomutova v řádném termínu odevzdal projekt - Hvězdárna F.J.Gerstnera v Chomutově, která by mohla být vybudována z participativního rozpočtu městě Chomutova. Realizací projektu by vznikla malá veřejná hvězdárna přístupná široké veřejnosti za účelem popularizace nejen astronomie, ale i dalších technických a přírodovědných oborů. Malá hvězdárna by umožnila realizovat i praktickou část výuky v kroužku astronomie.

2019-3-15-model--2-.jpg

Chceme v Chomutově vybudovat veřejnou hvězdárnu, která by se spolupodílela na přípravě mladé generace pro technické a přírodovědecké obory. Objekt, ve kterém by se setkávali lidé se společným zájmem o astronomii a přírodní vědy. Chceme nabídnout dětem, mládeži, jejich rodičům, lidem v našem městě  a turistům - novou možnost využití volného času. Domníváme se, že hvězdárna by výrazně přispěla ke zvýšení atraktivity našeho města.

2019-3-15-model--4-.jpg

Model (JL) veřejné hvězdárny F.J.Gerstnera v Chomutově. Rozměry oploceného pozemku asi 15m * 30m. Popis: 1) kancelářská buňka 2) meteorologická stanice 3) bolidová kamera 4) anténa radioastronomie 5) promítací plocha 6) hlediště 7) pozorovací plocha

2--pozorovaci-stanoviste--m-.jpg

Chomutov - louka u kina Oko. Zde na pozemku města by mohla stát malá hvězdárna

1--pozorovaci-stanoviste--m-.jpg

Chomutov "Na hvězdárně" - zde je nádherný výhled na celou nebeskou sféru

Autor projektu pojmenoval hvězdárnu po Františku Josefu Gerstnerovi. Chomutov by tak získal malý, ale významný objekt, který by nám připomínal jeho zásluhy v oboru astronomie

F. J. Gerstner odjel po dokončení studia na chomutovském gymnáziu studovat do Prahy. Své studium v Praze zaměřil na matematiku, fyziku a astronomii. Mimo jiné tři roky pracoval na hvězdárně ve Vídni. Poté byl ředitelem Vídeňské hvězdárny doporučen a stal se adjunktem na pražské hvězdárně u prof. Strnada. Gerstnerovy výsledky v astronomii mu zjednaly vážnost a uznání v evropských vědeckých kruzích.

Na základě jeho návrhu byl v Praze zřízen polytechnický ústav, který je považován za předchůdce dnešního pražského ČVUT. Ve společnosti je F. J. Gerstner znám jako projektant koněspřežné trati Českých Budějovic do Rakouského Lince. Byla to první železniční trať ve střední Evropě. Stavbu realizoval jeho syn F. A. Gerstner. V celé délce byla železnice uvedena do provozu 1. 8. 1832. 

2019-3-24-katastralni-mapa--1-.jpg

3--2021-3-bez-meritka--zakreslena-hv-.jpg

Chomutov - louka u kina Oko

Jako jedna z mála zemí se může Česká republika pyšnit existencí naprosto unikátní sítě planetárií a hvězdáren, jejichž dlouholetá kulturně vzdělávací a odborná činnost je dlouhá léta oprávněně obdivována. Svojí činností přesahují nejen hranice regionu ale často i hranice ČR. Kredit českých hvězdáren a planetárií ve světě i v samotné vlasti je vysoký.

20180727-rz-m.jpg

27.7.2018 Chomutov "Na hvězdárně" - večer budeme pozorovat úplné zatmění Měsíce

2018-7-27-chomutov---v-ct-24--4-.jpg

27.7.2018 ČT 24 - v Chomutově budou lidé pozorovat úplné zatmění Měsíce

Najít místo pro veřejnou hvězdárnu je vždy určitý kompromis. Nejdůležitější je, aby hvězdárna byla snadno dostupná pro děti a veřejnost. Až na druhém místě je požadavek tmavé oblohy.  Před listopadem 1989 naši předci v nelehké době dokázali v ČR postupně vybudovat celou řadu nádherných hvězdáren. Většina z nich dodnes slouží svému účelu.

2020-8-12-ct1-zpravy--2-.jpg

12.8.2020 ČT 1 - Chomutov v hlavních večerních zprávách  :-)

Po listopadu 1989 se díky novým možnostem a dostupné astronomické technice v naší zemi opět zvedla velká vlna zájmu o budování hvězdáren. Na území ČR byla postavena celá řada hvězdáren. Tentokrát ale naši astronomové jdou úplně jinou cestou. Většina nově postavených hvězdáren je - soukromých. Rozsah a realizace stavby (včetně technického vybavení hvězdárny) je tak plně v rukou samotných majitelů. Tím se vyhnuli složitému procesu hledání kompromisů a schvalování investice. Nevýhoda těchto hvězdáren je, že nejsou nikde registrovány a přístup do nich má jen omezený okruh lidí.

2019-3-30-soumrak.jpg

30.3.2019 Chomutov "Na hvězdárně" -  večerní soumrak

.............................................................................................................

 

18.12.2019 9:58 Chomutov zamířil ke hvězdám - Poděkování studentům 

cheops--1-.jpg

Evropská sonda Cheops - titanová deska s obrázky Chomutovských studentů

Na hvězdárně bude trvale umístěn pamětní text, který bude připomínat studenty, kteří úspěšně reprezentovali Chomutov a Českou republiku v mezinárodní soutěži ESA. Díky našim studentům - Chomutov zamířil ke hvězdám… Více informací najdete zde. 

 https://www.astro21.cz/clanky/chomutov-ve-vesmiru.html

.............................................................................................................

Ve veřejném hlasování jste rozhodli,

že v Chomutově vybudujeme hvězdárnu...

Upřímně děkuji všem, kteří podpořili tento projekt.

Jaroslav Landa DiS.

 

Jako poděkování budeme každoročně Vám všem věnovat  večerní program v projektu vyhlášeném Českou astronomickou společností - Den hvězdáren a planatárií ČR.