Jdi na obsah Jdi na menu
 


hvězdárna F.J.Gerstnera Chomutově

Ve středu 24.dubna 2019  v 16:30 hod. jsme v rámci participativního rozpočtu  města Chomutova v řádném termínu odevzdali náš projekt - Hvězdárna F.J.Gerstnera v Chomutově. Ve čtvrtek 23.května 2019 jsme v SKKS (knihovně) prezentovali náš projekt malé veřejné hvězdárny, která by mohla být vybudována z participativního rozpočtu městě Chomutova. Realizací projektu by vznikla malá veřejná hvězdárna přístupná široké veřejnosti za účelem popularizace nejen astronomie, ale i dalších technických a přírodovědných oborů. 

Chceme v Chomutově vybudovat veřejnou hvězdárnu, která by se spolupodílela na přípravě mladé generace pro technické a přírodovědecké obory. Objekt, ve kterém by se setkávali lidé se společným zájmem o astronomii a přírodní vědy. Chceme nabídnout dětem, mládeži, jejich rodičům, lidem v našem městě  a turistům - novou možnost využití volného času. Domníváme se, že hvězdárna by výrazně přispěla ke zvýšení atraktivity našeho města.

2019-3-15-model--2-.jpg

Model veřejné hvězdárny F.J.Gerstnera v Chomutově. Rozměry oploceného pozemku asi 15m * 30m. Popis: 1) kancelářská buňka 2) meteorologická stanice 3) bolidová kamera 4) anténa radioastronomie 5) promítací plocha 6) hlediště 7) pozorovací plocha

2019-3-15-model--4-.jpg

 

 

2--pozorovaci-stanoviste--m-.jpg

Chomutov - louka u kina Oko. Zde na pozemku města by mohla stát malá hvězdárna

 

1--pozorovaci-stanoviste--m-.jpg

Chomutov "Na hvězdárně" - nádherný výhled na celou nebeskou sféru

Jako jedna z mála zemí se může Česká republika pyšnit existencí naprosto unikátní sítě planetárií a hvězdáren, jejichž dlouholetá kulturně vzdělávací a odborná činnost je dlouhá léta oprávněně obdivována. Svojí činností přesahují nejen hranice regionu ale často i hranice ČR. Kredit českých hvězdáren a planetárií ve světě i v samotné vlasti je vysoký.

20180727-rz-m.jpg

27.7.2018 Chomutov "Na hvězdárně" - budeme pozorovat úplné zatmění Měsíce

2018-7-27-chomutov---v-ct-24--4-.jpg

27.7.2018 ČT 24 - zde budou lidé pozorovat úplné zatmění Měsíce

Najít místo pro veřejnou hvězdárnu je vždy určitý kompromis. Nejdůležitější je, aby hvězdárna byla snadno dostupná pro děti a veřejnost. Až na druhém místě je požadavek tmavé oblohy.  Před listopadem 1989 naši předci v nelehké době dokázali v ČR postupně vybudovat celou řadu nádherných hvězdáren. Většina z nich dodnes slouží svému účelu.

2020-8-12-ct1-zpravy--2-.jpg

12.8.2020 ČT 1 - Chomutov v hlavních večerních zprávách  :-)

Po listopadu 1989 se díky novým možnostem a dostupné astronomické technice v naší zemi opět zvedla velká vlna zájmu o budování hvězdáren. Na území ČR byla postavena celá řada hvězdáren. Tentokrát ale naši astronomové jdou úplně jinou cestou. Všechny nově postavené hvězdárny jsou - soukromé. Rozsah a realizace stavby (včetně technického vybavení hvězdárny) je tak plně v rukou samotných majitelů. Tím se vyhnuli složitému procesu hledání kompromisů a schvalování investice. Nevýhoda těchto hvězdáren je, že nejsou nikde registrovány a přístup do nich má jen omezený okruh lidí.

2019-3-30-soumrak.jpg

30.3.2019 Chomutov "Na hvězdárně" -  večerní soumrak

24.července 2019 jsme jednali na MÚ Chomutov o projektu malé hvězdárny F.J.Gerstnera v Chomutově. Jednání proběhlo v příjemné atmosféře a při vzájemném pochopení. Na námi uvažovaném pozemku nelze v současné době nic realizovat. Město nyní čeká na vyjádření investora. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stáhnout náš projet malé hvězdárny na tomto pozemku. Počkáme na konečné vyjádření investora a MÚ.

Pokud by jste nám dokázali pomoci s realizací tohoto projektu, prosím, ozvěte se nám.

Jaroslav Landa DiS.

astro 21 @ seznam .cz